Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Mokotów > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenia archiwalne

  Drukuj
 
Archiwalne ogłoszenia
Treść
Rekrutacja kwiecień/maj 2007

11 maj 2007


W związku z ogłoszeniem z dnia 30 marca 2007 r., zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji, dotyczącym naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12, wszyscy kandydaci wybrani w trakcie procedury naboru wyrazili zgodę na podjęcie zatrudnienia z dniem 01czerwca 2007 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy nr 14/2006 r. z dnia 28 grudnia 2006 r., jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustanie w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w dokumentacji tego naboru.

30 kwiecień 2007


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy nr 14/2006, z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy ustalono, co następuje:

Zgodnie z regulaminem dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r.) na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy (1 etat) wyłoniono do zatrudnienia następujące osoby:

Pani Maria Kalicka - miejsce zamieszkania Wołomin

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stwierdzono, że Pani Maria Kalicka spełnia wszystkie kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku ( w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 12 punktów na 12 możliwych. Wykazała się znajomością regulacji prawnych, wiedzą z zakresu finansów publicznych, a w szczególności finansów oświaty, rachunkowości, podatków, dyscypliny finansów publicznych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego i zamówień publicznych. Kandydatka legitymuje się długoletnim doświadczeniem zawodowym w jednostce budżetowej, zdobytym w trakcie realizacji zadań, o których mowa w statucie DBFO-Mokotów m.st. Warszawy tj. w zakresie obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych.


Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r.) na wolne stanowiska urzędnicze Referent/Specjalista/Główny specjalista w Referacie Planowania i Analiz (2 etaty) wyłoniono do zatrudnienia następujące osoby:

Pan Tomasz Bieńczyk - miejsce zamieszkania Wołomin,
Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stwierdzono, że Pan Tomasz Bieńczyk spełnia wszystkie kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Uzyskał 13 punktów na 14 możliwych. Wykazał się znajomością regulacji prawnych, wiedzą na temat zagadnień w zakresie planowania finansów publicznych oraz posiada niezbędne doświadczenie zawodowe.

Pani Małgorzata Jagodzińska – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką stwierdzono, że Pani Małgorzata Jagodzińska spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów tj. 9 punktów na 14 możliwych. Wykazała się wiedzą na temat zagadnień w zakresie planowania.


Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 na wolne stanowiska urzędnicze Referent/Specjalista/Główny specjalista w Referacie Rachunkowości (4 etaty) wyłoniono do zatrudnienia następujące osoby:

Pani Magdalena Budziak – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką stwierdzono, że Pani Magdalena Budziak spełnia wszystkie kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku, wykazała się znajomością regulacji prawnych i wiedzą na temat zagadnień w zakresie rachunkowości oraz posiada kierunkowe doświadczenie zawodowe. Była jedną z dwóch osób, które uzyskały 10 punktów na 13 możliwych.

Pani Ewa Sujka - miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką stwierdzono, że Pani Ewa Sujka spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku, wykazała się znajomością regulacji prawnych dotyczących finansów oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym w rachunkowości. Była jedną z dwóch osób, które uzyskały 10 punktów na 13 możliwych.

Pani Pani Katarzyna Majewska – miejsce zamieszkania Nowy Dwór Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką stwierdzono, że Pani Katarzyna Majewska spełnia wszystkie kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku, wykazała się znajomością regulacji prawnych dotyczących finansów publicznych i znajomością zasad rachunkowości budżetowej oraz posiada niezbędne doświadczenie zawodowe. Była jedną z dwóch osób, które uzyskały drugą w kolejności liczbę punktów tj. 9,5 punktu na 13 możliwych.

Pani Pani Beata Piotrowska - miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką stwierdzono, że Pani Beata Piotrowska spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku, wykazała się znajomością regulacji prawnych dotyczących finansów, posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w rachunkowości w banku. Była jedną z dwóch osób, które uzyskały drugą w kolejności liczbę punktów tj. 9,5 punktu na 13 możliwych.


Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r.) na wolne stanowiska urzędnicze Referent/Specjalista/Główny specjalista w Referacie Administracyjnym (2 etaty), wyłoniono do zatrudnienia następujące osoby:

Pani Anna Radzikowska - miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pani Anna Radzikowska spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Uzyskała 12,5 punktu na 14 możliwych. Wykazała się znajomością regulacji prawnych dotyczących prawa, zarządzania i administracji.

Pani Urszula Polkowska – miejsce zamieszkania Ząbki

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pani Urszula Polkowska spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Uzyskała 10,5 punktu na 14 możliwych. Wykazała się znajomością regulacji prawnych dotyczących prawa, administracji i zarządzania.

19 kwiecień 2007

W związku z ogłoszeniami z dnia 30 marca 2007 r. o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 informuję, że w odpowiedzi na nw. ogłoszenia wpłynęły następujące oferty:

Główny księgowy – wpłynęły 2 oferty w tym 2 oferty spełniają wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się 2 osoby:

Pani Kalicka Maria - miejsce zamieszkania Wołomin
Pan Śliwonik Piotr - miejsce zamieszkania Warszawa

Referent/Specjalista/Główny specjalista w Referacie Rachunkowości - wpłynęło 12 ofert w tym 3 oferty nie spełniają wymagań formalnych, 9 ofert spełnia wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowało się 9 osób:

Pan Bieńczyk Tomasz - miejsce zamieszkania Wołomin
Pani Budziak Magdalena - miejsce zamieszkania Warszawa
Pani Jagodzińska Małgorzata - miejsce zamieszkania Warszawa
Pani Majewska Katarzyna – miejsce zamieszkania Nowy Dwór Mazowiecki
Pani Matuszewska Anna – miejsce zamieszkania Warszawa
Pani Piotrowska Beata - miejsce zamieszkania Warszawa
Pani Polkowska Urszula – miejsce zamieszkania Ząbki
Pani Równicka- Andrzejewska Agnieszka – miejsce zamieszkania Warszawa
Pani Sujka Ewa - miejsce zamieszkania Warszawa

Referent/Specjalista/Główny specjalista w Referacie Planowania i Analiz - wpłynęły 4 oferty w tym 0 ofert nie spełnia wymagań formalnych, 4 oferty spełniają wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się 4 osoby:

Pan Bieńczyk Tomasz - miejsce zamieszkania Wołomin
Pani Jagodzińska Małgorzata - miejsce zamieszkania Warszawa
Pani Równicka- Andrzejewska Agnieszka – miejsce zamieszkania Warszawa
Pan Truszkowski Stanisław - miejsce zamieszkania Warszawa

Referent/Specjalista/Główny specjalista w Referacie Administracyjnym - wpłynęło 9 ofert w tym 3 oferty nie spełniają wymagań formalnych, 6 ofert spełnia wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowało się 6 osób:

Pan Bieńczyk Tomasz - miejsce zamieszkania Wołomin
Pani Jagodzińska Małgorzata - miejsce zamieszkania Warszawa
Pan Kozłowski Marek – miejsce zamieszkania Warszawa
Pani Polkowska Urszula – miejsce zamieszkania Ząbki
Pani Radzikowska Anna - miejsce zamieszkania Warszawa
Pani Równicka- Andrzejewska Agnieszka – miejsce zamieszkania Warszawa

30 marzec 2007

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze

Główny księgowy
(1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi :

prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowywaniem budżetu, zmian w budżecie oraz rachunkowości jednostki i obsługiwanych placówek oświatowych powierzonych do prowadzenia Dzielnicy Mokotów; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej; kontrasygnowanie, na podstawie upoważnienia Skarbnika m. st. Warszawy oświadczeń woli, których podjęcie lub zawarcie może spowodować powstanie zobowiązań finansowych; opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych - będących w zakresie zadań głównego księgowego - wydawanych przez dyrektora Biura; nadzór, organizacja i koordynacja prac podległych refereatów, zapewnienie właściwego toku pracy, jej odpowiedniego poziomu, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania konieczne :

obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomii, podyplomowe studia ekonomiczne oraz minimum 3-letni staż pracy w księgowości lub wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne oraz minimum 6-letnia praktyka w księgowości (w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych); bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości budżetowej; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane :

doswiadczenie zawodowe w kierowaniu działem finansowym; obsługa komputera w zakresie MS Office (Excel i Word); znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych , rachunkowości, podatków, dyscypliny finansów publicznych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego i zamówień publicznych; zdolności organizacyjne, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji; rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz list motywacyjny; kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy; kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia; kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; podpisana klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
ul. Sandomierska 12
02-567 Warszawa

(z dopiskiem Gł. Księgowy- Mokotów)

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

30 marzec 2007

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Referent/Specjalista/Główny Specjalista
w Referacie Administracyjnym (2 etaty)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi :

Obsługa umów szkół podstawowych wraz z fakturowaniem; Obsługa porozumień z Ośrodkami Pomocy Społecznej łącznie z fakturowaniem.

Wymagania konieczne :

wykształcenie minimum średnie; minimum 1-roczny staż pracy; bardzo dobra obsługa komputera.

Wymagania pożądane :

znajomość klasyfikacji budżetowej; znajomość przepisów bhp; znajomość Excela i Worda znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych umiejętność pracy w zespole rzetelność, sumienność, dokładność komunikatywność i otwartość

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)""

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
ul. Sandomierska 12
02-567 Warszawa

(z dopiskiem DA / 2)

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

30 marzec 2007

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Referent/Specjalista/Główny Specjalista
w Referacie Planowania i Analiz (2 etaty)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

udział w opracowywaniu planow finansowych jednostek oświatowych; prowadzenie rozliczeń szkół i przedszkoli obsługiwanych przez DBFO-Mokotów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń; opracowywanie analiz ekonomicznych

Wymagania konieczne :

wykształcenie średnie ekonomiczne / wyższe w zakresie ekonomii, finansów lub zarządzania; minimum 2-letni staż pracy; znajomość regulacji prawnych dotyczących finansów publicznych; znajomość klasyfikacji budżetowej; znajomość regulacji prawnych dotyczących funduszu świadczeń socjalnych; znajomość regulacji prawnych dotyczących rozliczeń z PFRON; bardzo dobra obsługa komputera; odpowiedzialność za realizowane zadania

Wymagania pożądane :

umiejętność pracy w zespole rzetelność, sumienność, dokładność komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
ul. Sandomierska 12
02-567 Warszawa

(z dopiskiem FPA/2)

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

30 marzec 2007

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Referent/Specjalista/Główny Specjalista
w Referacie Rachunkowości (4 etaty)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

współpraca z placówkami oświatowymi - przyjmowanie i księgowanie dokumentów składanych przez placówki oświatowe; księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych; stała kontrola prawidłowej realizacji wydatków w ramach limitów kwot ustalonych w rocznych planach finansowych jednostek budżetowych, monitorowanie wydatków; uzgadnianie kont księgowych; analiza należności i zobowiązań; sporządzanie jednostkowych miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych.

Wymagania konieczne :

wykształcenie minimum średnie ekonomiczne / wyższe w zakresie ekonomii, finansów lub zarządzania; minimum 2-letni staż pracy (preferowany w księgowości); dobra znajomość zasad rachunkowości budżetowej; znajomość klasyfikacji budżetowej; bardzo dobra obsługa komputera.

Wymagania pożądane :

znajomość Excela i Worda; znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych; umiejętność pracy w zespole; rzetelność, sumienność, dokładność; komunikatywność i otwartość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy; kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień; klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
ul. Sandomierska 12
02-567 Warszawa

(z dopiskiem FR/4)

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 
 
Wprowadził Kula Konrad 03-10-2007
Aktualizujący Andrzej Gorczyński 03-10-2007
Zatwierdzający Andrzej Gorczyński 03-10-2007
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-11-2007
Liczba odwiedzin: 4050
Rejestr zmian