Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Mokotów > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

  Drukuj
 

Wprowadził: Konrad Kula
dnia 14 grudnia 2007


Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista / Główny specjalista w Wydziale Finansów
(1 etat)

I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych
 2. monitorowanie obsługiwanych szkół i placówek oświatowych w zakresie zgodności z rocznymi planami finansowymi
 3. analiza i uzgadnianie wydatków z kosztami
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych

II. Wymagania konieczne :

 1. wykształcenie wyższe (administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia)
 2. minimum 4 - letni staż pracy
 3. znajomość tematyki rachunkowości

III.Wymagania pożądane :

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych
 2. umiejętność pracy w zespole
 3. rzetelność, sumienność, dokładność
 4. komunikatywność, i otwartość

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień
 5. podpisane oswiadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 6. podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

V. Inne informacje:

 1. wymiar etatu: pełny;
 2. zatrudnienie: umowa o pracę;
 3. umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny;
 4. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy;
 5. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
   ul. Sandomierska 12
   02-567 Warszawa

   (z dopiskiem WF/3)  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 29 listopada 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Specjalista/Główny specjalista (1 etat) w Wydziale Planowania i Analiz

  I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  1. obsługa Biura i obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Mokotów m.st.Warszawy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie PFRON,
  2. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji, informacji oraz przelewów składek PFRON,
  3. przygotowywanie wytycznych do opracowywania planów finansowych przedszkoli,szkół i placówek oświatowych,
  4. sporządzanie sprawozdań dotyczących statystyki publicznej ,

  II Wymagania konieczne:

  1. wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie Administracji lub pokrewnym,
  2. minimum 4 - letni staż pracy (w tym 3 lata w jednostkach samorządu terytorialnego)
  3. bardzo dobra obsługa komputera (programy Excel, Word)

  III. Wymagania pożądane :

  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych i PFRON,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. rzetelność, sumienność, dokładność,
  4. komunikatywność i otwartość,

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień,
  5. podpisane oświadcznie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  6. podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

  V. Inne informacje:

  1. wymiar etatu: pełny
  2. zatrudnienie: umowa o pracę,
  3. umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny
  4. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  5. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WPiA/1)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 28 listopada 2007


  W związku z ogłoszeniem z dnia 09 listopada 2007 r. o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Wydziale Finansów (1 etat), w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta. Przedłuża się termin przesyłania dokumentów o kolejne 14 dni tj. do dnia 12 grudnia 2007 r. włącznie.  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 28 listopada 2007


  Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy nr 14/2006, z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy ustalono co następuje:

  Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 24 października 2007 r.) na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Wydziale Finansów (1 etat) wyłoniono do zatrudnienia następującą osobę:

  Pani Halina Walendzik - miejsce zamieszkania Otrębusy

  Uzasadnienie wyboru:
  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stwierdzono, że Pani Halina Walendzik spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Posiada wiedzę z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oraz posiada niezbędne doświadczenie zawodowe.

  Pani Halina Walendzik podjęła zatrudnienie z dniem 04 grudnia 2007 r.
  Zamknięto rekrutację na ww. stanowisko.  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 13 listopada 2007


  W związku z ogłoszeniem z dnia 24 października 2007 r. o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Wydziale Finansów (1 etat), w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 4 oferty: 1 oferta spełnia wymagania formalne, 3 oferty nie spełniają wymagań formalnych, w tym 1 oferta wpłynęła poza terminem. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowała się 1 osoba:

  Pani Halina Walendzik - miejsce zamieszkania Warszawa

   

  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 09 listopada 2007


  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Referent / Specjalista / Główny specjalista w Wydziale Finansów
  (1 etat)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek - przyjmowanie i księgowanie dokumentów składanych przez placówki oświatowe;
  • księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych;
  • stała kontrola prawidłowej realizacji wydatków w ramach limitów kwot ustalonych w rocznych planach finansowych jednostek budżetowych
  • monitorowanie wydatków budżetowych
  • analiza należności i zobowiązań;
  • uzgadnianie kont księgowych;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych

  Wymagania konieczne :

  • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne / wyższe w zakresie ekonomii, finansów lub zarządzania
  • minimum 2-letni staż pracy w księgowości
  • dobra znajomość tematyki rachunkowości
  • bardzo dobra obsługa komputera

  Wymagania pożądane :

  • znajomość Excela i Worda
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych
  • umiejętność pracy w zespole
  • obowiązkowość, sumienność, dokładność
  • kreatywność, samodzielność i bezstronność

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień
  • oswiadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  • podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

  Inne informacje:

  • wymiar etatu: pełny;
  • zatrudnienie: umowa o pracę;
  • umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny;
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy;
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WF/2)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 24 października 2007


  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Referent / Specjalista / Główny specjalista w Wydziale Finansów
  (1 etat)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek - przyjmowanie i księgowanie dokumentów;
  • księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych;
  • uzgadnianie kont księgowych;
  • analiza należności i zobowiązań;
  • monitorowanie wydatków budżetowych;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych

  Wymagania konieczne :

  • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne / wyższe w zakresie ekonomii, finansów lub zarządzania
  • minimum 2-letni staż pracy w księgowości
  • dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • bardzo dobra obsługa komputera

  Wymagania pożądane :

  • znajomość Excela i Worda
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych
  • umiejętność pracy w zespole
  • obowiązkowość, sumienność, dokładność
  • kreatywność, samodzielność i bezstronność

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień
  • oswiadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  • podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

  Inne informacje:

  • wymiar etatu: pełny;
  • zatrudnienie: umowa o pracę;
  • umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny;
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy;
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WF/1)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 25 października 2007


  Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy nr 14/2006, z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy ustalono co następuje:

  Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 26 września 2007 r.) na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych (1 etat) wyłoniono do zatrudnienia następującą osobę:

  Pan Radosław Dąbrowski - miejsce zamieszkania Warszawa

  Uzasadnienie wyboru:
  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stwierdzono, że Pan Radosław Dąbrowski spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Posiada wiedzę z zakresu prawa cywilnego, bankowego, handlowego, prawa pracy, prawa konstytucyjnego i administracyjnego, a także znajomością zagadnień płacowych oraz niezbędne doświadczenie zawodowe.

  Informuję, że Pani Magdalena Stawiecka - miejsce zamieszkania Warszawa, której oferta również spełniała wymagania formalne nie zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną tym samym rezygnując z zatrudnienia.

  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 21 listopada 2007

  Pan Radosław Dąbrowski podjął zatrudnienie z dniem 19 listopada 2007 r.
  Zamknięto rekrutację na ww. stanowisko.  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 22 października 2007


  W związku z ogłoszeniem z dnia 26 września 2007 r. o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych (1 etat), w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty, w tym 1 oferta nie spełnia wymagań formalnych, 2 oferty spełniają wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się 2 osoby:

  Pani Magdalena Stawiecka - miejsce zamieszkania Warszawa
  Pan Radosław Dąbrowski - miejsce zamieszkania Warszawa   

  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 26 września 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Referent / Specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych
  (1 etat)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  1. naliczanie wynagrodzeń;
  2. wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych;
  3. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków na życzenie zainteresowanego;
  4. zgłaszanie (i wyrejestrowywanie) do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  5. sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11;

  Wymagania konieczne :

  1. obywatelstwo polskie
  2. wykształcenie minimum średnie
  3. minimum 2-letni staż pracy
  4. bardzo dobra obsługa komputera

  Wymagania pożądane :

  1. znajomość zagadnień płacowych z zakresu Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i ZUS;
  2. znajomość Excela i Worda
  3. umiejętność pracy w zespole
  4. rzetelność, sumienność, dokładność
  5. komunikatywność i otwartość

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  6. oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

  Inne informacje:

  1. wymiar etatu: pełny
  2. zatrudnienie: umowa o pracę,
  3. umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny,
  4. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  5. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WPiUS/1)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 20 wrześna 2007


  1.Kandydatki na wolne stanowiska urzędnicze Referent/Specjalista/Główny specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych (2 etaty - płace) podjęły zatrudnienie w następujących terminach:
  Pani Agnieszka Sawinda podjęła zatrudnienie z dniem 10 września 2007 r.
  Pani Joanna Szostak podjęła zatrudnienie z dniem 12 września 2007 r. Zamyka się rekrutację na ww. stanowisko.

  2. Kandydatka na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista/Główny specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych (1 etat - ZUS)
  Pani Katarzyna Stanikowska podjęła zatrudnienie z dniem 17 września 2007 r.
  Zamyka się rekrutację na ww. stanowisko

  3. Kandydatka na wolne stanowisko Radca prawny (1 etat)
  Pani Grażyna Żołyniak podjęła zatrudnienie z dniem 01 października 2007 r. Zamyka się rekrutację na ww. stanowisko.  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 13 września 2007
    aktualizacja  dnia12 pażdziernika 2007


  Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy nr 14/2006, z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy ustalono co następuje:

  Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12, (ogłoszenie z dnia 16 sierpnia 2007 r.), na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Analiz (1 etat) wyłoniono do zatrudnienia:

  Pan Robert Ludwiniak - miejsce zamieszkania Warszawa
  Uzasadnienie wyboru:
  Pan Robert Ludwiniak spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Posiada wiedzę w zakresie administracji publicznej, administracji samorządowej i administracji rządowej, a także organizacji i zarządzania oświatą, co potwierdzają stosowne dokumenty dotyczące poziomu wykształcenia i zawodowych kwalifikacji. Zrezygnowano z odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż Pan Robert Ludwiniak był jedynym kandydatem, który zgłosił się na ww. stanowisko, posiada wysokie kwalifikacje i legitymuje się długoletnim doświadczeniem zawodowym na kierowniczych stanowiskach w placówkach oświatowych.

  Kandydat wybrany do zatrudnienia w trakcie procedury naboru wyraził zgodę na podjęcie zatrudnienia. Z kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę z terminem rozpoczęcia zatrudnienia określonym na 01 stycznia 2008 r. Zamknięto rekrutację na ww. stanowisko.  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 04 września 2007


  W związku z ogłoszeniem z dnia 16 sierpnia 2007 r. o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła następująca oferta:

  Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Analiz (1 etat) - wpłynęła 1 oferta w tym 1 oferta spełnia wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowała się 1 osoba:

  Pan Robert Ludwiniak - miejsce zamieszkania Warszawa


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 30 sierpnia 2007

  Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy nr 14/2006, z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy ustalono co następuje:

  Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 27 lipca 2007 r.) na wolne stanowiska urzędnicze Referent/Specjalista/Główny specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych (2 etaty - płace) wyłoniono do zatrudnienia następujące osoby:

  Pani Joanna Szostak - miejsce zamieszkania Warszawa
  Uzasadnienie wyboru:
  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką stwierdzono, że Pani Joanna Szostak spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Uzyskała 14 punktów na 14 możliwych. Wykazała się wiedzą na temat zagadnień płacowych, umiejętnością zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników z ubezpieczeń społecznych. Kandydatka legitymuje się długoletnim doświadczeniem zawodowym w jednostce budżetowej, zdobytym w trakcie realizacji zadań z zakresu płac placówek oświatowych.

  Pani Agnieszka Sawinda - miejsce zamieszkania Ząbki
  Uzasadnienie wyboru:
  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką stwierdzono, że Pani Agnieszka Sawinda spełnia kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Uzyskała 11 punktów na 14 możliwych. Wykazała się wiedzą z zakresu zagadnień dotyczących zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników z ubezpieczeń społecznych oraz posiada niezbędne doświadczenie zawodowe.


  Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 27 lipca 2007 r.) na wolne stanowiska urzędnicze Referent/Specjalista/Główny specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych (1 etat - ZUS) wyłoniono do zatrudnienia następujące osoby:

  Pani Stanikowska Katarzyna - miejsce zamieszkania Warszawa,
  Uzasadnienie wyboru:
  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stwierdzono, że Pani Katarzyna Stanikowska spełnia wszystkie kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Uzyskała 14 punktów na 14 możliwych. Wykazała się znajomością zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych i płac, umiejętnością sporządzania korekt dokumentacji ZUS za lata ubiegłe oraz posiada niezbędne doświadczenie zawodowe.


  Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 27 lipca 2007 r.) na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym (1 etat - sekretariat)

  W trakcie procedury naboru nie dokonano wyboru osoby do zatrudnienia.
  Uzasadnienie:
  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka nie spełniała oczekiwań związanych ze stanowiskiem. Zamyka się rekrutację nie dokonując wyboru kandydata do zatrudnienia.


  Zgodnie z regulaminem przeprowadzania rekrutacji dotyczącym naboru do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierska 12 (ogłoszenie z dnia 27 lipca 2007 r.) na wolne stanowisko urzędnicze Radca prawny (1 etat) wyłoniono do zatrudnienia następujące osoby:

  Pani Grażyna Żołyniak - miejsce zamieszkania Radom
  Uzasadnienie wyboru:
  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką stwierdzono, że Pani Grażyna Żołyniak spełnia wszystkie kryteria formalne wymagane na ww. stanowisku. Kandydatka uzyskała 14 punktów na 14 możliwych. Wykazała się znajomością przepisów prawa w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w szczególności związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz szkół i placówek oświatowych. Kandydatka legitymuje się wymaganym doświadczeniem zawodowym. Pani Grażyna Żołyniak wyraziła zgodę na proponowane warunki zatrudnienia tj. udzielanie porad prawnych w określonych dniach: poniedziałki i wtorki.


  Wprowadził: Robert Modzelan
  dnia 20 sierpnia 2007

  W związku z ogłoszeniami z dnia 27 lipca 2007 r. o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 informuję, że w odpowiedzi na nw. ogłoszenia wpłynęły następujące oferty:

  Radca prawny - wpłynęła 1 oferta w tym 1 oferta spełnia wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowała się 1 osoba:

  Pani Żołyniak Grażyna - miejsce zamieszkania Radom

  Referent/Specjalista/Główny specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych (1 etat- ZUS) - wpłynęły 2 oferty w tym 1 oferta nie spełnia wymagań formalnych, 1 oferta spełnia wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowała się 1 osoba:

  Pani Stanikowska Katarzyna - miejsce zamieszkania Warszawa

  Referent/Specjalista/Główny specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych (2 etaty - płace) - wpłynęły 4 oferty w tym 1 oferta nie spełnia wymagań formalnych, 3 oferty spełniają wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się 3 osoby:

  Pani Sawinda Agnieszka - miejsce zamieszkania Ząbki
  Pani Szczęsna Małgorzata - miejsce zamieszkania Poświętne
  Pani Szostak Joanna - miejsce zamieszkania Warszawa

  Referent/Specjalista w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym (1 etat- sekretariat) - wpłynęły 3 oferty w tym 2 oferty nie spełniają wymagań formalnych, 1 oferta spełnia wymagania formalne. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowała się 1 osoba:

  Pani Szczęsna Małgorzata - miejsce zamieszkania Poświętne

  Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym (1/2 etatu) - nie wpłynęła żadna oferta


  Wprowadził: Robert Modzelan
  dnia 16 sierpnia 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

  Zastepca Naczelnika Wydziału Planowania i Analiz
  (1 etat)

  I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  1. nadzór nad pracą wydziału w zakresie przygotowywania wytycznych do opracowania planów finansowych na podstawie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny,
  2. dokonywanie analizy finansowej z wykorzystaniem stanu organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w danym roku szkolnym,
  3. sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością statystyczną w zakresie prowadzonych i nadzorowanych spraw - prowadzenie statystyki godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i innych wynikających ze stanu organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w danym roku szkolnym do sprawozdawczości budżetowej; sporządzanie informacji w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych z UE oraz innych Funduszy pomocowych,
  4. nadzór nad realizacją zadań wydziału w powierzonym zakresie,

  II Wymagania konieczne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie,
  3. studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej - administracji samorządowej i administracji rządowej,
  4. studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
  5. minimum 3-letni staż pracy na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora szkoły,

  III. Wymagania pożądane :

  1. umiejętność pracy w zespole,
  2. rzetelność, sumienność, dokładność,
  3. komunikatywność i otwartość,

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień,
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  6. podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

  V. Inne informacje:

  1. wymiar etatu: 1
  2. zatrudnienie: umowa o pracę,
  3. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WPiA/1)


  Wprowadził: Robert Modzelan
  dnia 16 sierpnia 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy unieważnia ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu ds. Organizacji Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych (1 etat) z dnia 10 sierpnia 2007 r. Ogłoszenie to zastępuje się ogłoszeniem w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Analiz (1 etat) z dnia 16 sierpnia 2007 r.


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 10 sierpnia 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

  Kierownik Referatu ds. Organizacji Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych
  (1 etat)

  I Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  1. kontrola zgodności arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi organu prowadzącego,
  2. prowadzenie bazy danych w zakresie stanu organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w danym roku szkolnym,
  3. monitorowanie przebiegu awansu zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem harmonogramu realizacji,
  4. prowadzenie statystyki godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i innych wynikających ze stanu organizacji przedszkoli szkół i placówek oświatowych w danym roku szkolnym,
  5. sporządzanie informacji w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych z UE oraz innych Funduszy pomocowych,
  6. nadzór nad realizacją zadań referatu,

  II Wymagania konieczne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie,
  3. studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej - administracji samorządowej i administracji rządowej,
  4. studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
  5. minimum 3-letni staż pracy na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora szkoły,

  III. Wymagania pożądane :

  1. umiejętność pracy w zespole,
  2. rzetelność, sumienność, dokładność,
  3. komunikatywność i otwartość,

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień,
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  6. podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

  V. Inne informacje:

  1. wymiar etatu: 1
  2. zatrudnienie: umowa o pracę,
  3. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WPiA/1)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 27 lipca 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnice

  Referent / Specjalista w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
  (1 etat)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi :

  • prowadzenie sekretariatu Biura;
  • prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących;
  • przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją;
  • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów;
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ewidencji aktów wewnętrznych;
  • wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt;
  • obsługa narad i konferencji;
  • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie listów.

  Wymagania konieczne :

  • wykształcenie minimum średnie (mile widzane osoby z ukończonym kursem sekretarskim lub kancelaryjno-administracyjnym)
  • minimum 3-letni staż pracy w sekretariacie
  • bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych

  Wymagania pożądane :

  • znajomość Excela i Worda
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • rzetelność, sumienność, dokładność
  • komunikatywność i otwartość.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

  Inne informacje:

  • wymiar etatu: pełny
  • zatrudnienie: umowa o pracę,
  • umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny,
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WAO/1)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 27 lipca 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnice

  Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
  (1/2 etatu)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie całokształtu spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze,
  • opracowywanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., ustalenie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej tych wypadków,
  • organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bhp i ppoż.,

  Wymagania konieczne :

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe w specjalności BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
  • co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP,

  Wymagania pożądane :

  • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, bhp, profilaktycznej ochrony zdrowia,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • rzetelność, sumienność, dokładność,
  • komunikatywność i otwartość, .

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień,
  • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

  Inne informacje:

  • wymiar etatu: 1/2
  • zatrudnienie: umowa o pracę,
  • umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny,
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WAO/2)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 27 lipca 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnice

  Referent / Specjalista / Główny specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych
  (2 etaty)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • sporządzanie list wynagrodzeń;
  • wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych;
  • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków na życzenie zainteresowanego;
  • zgłaszanie (i wyrejestrowywanie) do ubezpieczeń społecznych.

  Wymagania konieczne :

  • obywatelstwo polskie
  • wykształcenie minimum średnie
  • minimum 2-letni staż pracy
  • bardzo dobra obsługa komputera

  Wymagania pożądane :

  • znajomość zagadnień płacowych
  • znajomość Excela i Worda
  • umiejętność pracy w zespole
  • rzetelność, sumienność, dokładność
  • komunikatywność i otwartość

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień
  • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

  Inne informacje:

  • wymiar etatu: pełny
  • zatrudnienie: umowa o pracę,
  • umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny,
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WPiUS/1)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 27 lipca 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnice

  Referent / Specjalista / Główny specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych
  (1 etat)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi :

  • sporządzanie korekt dokumentacji ZUS za lata ubiegłe;
  • współpraca z ZUS w zakresie ustaleń dot. dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej;
  • obsługa programu PŁATNIK.

  Wymagania konieczne :

  • obywatelstwo polskie
  • wykształcenie minimum średnie
  • minimum 2-letni staż pracy
  • bardzo dobra obsługa komputera

  Wymagania pożądane :

  • znajomość zagadnień płacowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • znajomość Excela i Worda
  • umiejętność pracy w zespole
  • rzetelność, sumienność, dokładność
  • komunikatywność i otwartość

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień
  • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

  Inne informacje:

  • wymiar etatu: pełny
  • zatrudnienie: umowa o pracę,
  • umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny,
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem WPiUS/2)


  Wprowadził: Konrad Kula
  dnia 27 lipca 2007

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

  Radcy prawnego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  (1 etat)

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • obsługa prawna biura oraz szkół i placówek oświatowych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania prawa;
  • opracowywanie projektów aktów prawnych;
  • zastępstwo prawne i procesowe.

  Wymagania konieczne :

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe prawnicze;
  • wpis na listę radców prawnych.

  Wymagania pożądane :

  • wszechstronna znajomość przepisów prawa w zakresie koniecznym do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego, a w szczególności związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz szkół i placówek oświatowych;
  • kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia;
  • wysoka kultura osobista;
  • komunikatywność.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych;
  • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
  • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

  Inne informacje:

  • wymiar etatu: pełny
  • zatrudnienie: umowa o pracę,
  • umowę o pracę poprzedza zatrudnienie na okres próbny,
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
  ul. Sandomierska 12
  02-567 Warszawa

  (z dopiskiem na kopercie "Radca Prawny")

   
   
  Wprowadził Kula Konrad 03-10-2007
  Aktualizujący Kula Konrad 17-12-2007
  Zatwierdzający Andrzej Gorczyński 17-12-2007
  Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-12-2007
  Liczba odwiedzin: 7029
  Rejestr zmian