Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

1.     Ewidencja składników majątkowych Biura.

2.     Ewidencja zarządzeń Dyrektora i innych aktów wewnętrznych.

3.     Ewidencja porozumień i umów zawieranych przez Biuro z kontrahentami i obsługiwanymi placówkami oświatowymi.

4.     Ewidencja stempli i pieczątek.

5.     Ewidencja umów dostarczanych przez placówki.

6.     Rejestr umów zleceń i umów o dzieło.

7.     Rejestr korespondencji przychodzącej.

8.     Rejestr skarg i wniosków.

9.     Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro.


Wprowadził Kula Konrad 2012-11-28
Aktualizujący Kula Konrad 2012-11-28
Zatwierdzający Andrzej Gorczyński 2012-11-28
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-28
Wersja standardowa