Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

1.     Ewidencja składników majątkowych Biura.
2.     Ewidencja zarządzeń Dyrektora i innych aktów wewnętrznych.
3.     Ewidencja porozumień i umów zawieranych przez Biuro z kontrahentami i obsługiwanymi placówkami oświatowymi.
4.     Ewidencja stempli i pieczątek.
5.     Ewidencja umów dostarczanych przez placówki.
6.     Rejestr umów zleceń i umów o dzieło.
7.     Rejestr korespondencji przychodzącej.
8.     Rejestr skarg i wniosków.
9.     Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa