Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Deklaracja dostępności

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-08-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-08-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Kulaj.boborycki@dbfomokotow.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 541-80-58 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

DBFO - Mokotów m.st. Warszawy zajmuje pomieszczenia na I i III piętrze budynku przy ul. Postępu 13 usytuowanym na roku ulic Postępu i Marynarskiej.

Dojście piesze od ul. Marynarskiej, ul. Postępu. Przejście dla pieszych na ul. Marynarskiej prowadzące z kładki na przystanek posiada sygnalizację świetlną, przejście dla pieszych na ul. Postępu nie posiada sygnalizacji świetlnej. Na trasie dojść do budynku występują przeszkody, schody, pachołki, ścieżka rowerowa. W drodze z przystanków tramwajowych na ul. Marynarskiej można skorzystać z kładki. Na kładkę można wejść schodami, jest też wyposażona w windy.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

 1. Postępu 04 (kierunek PKP Służewiec 17,31,41)
 2. Postępu 03 (kierunek Centrum 17,31,41)

Najbliższe przystanki autobusowe:

 1. Postępu 01 (kierunek Metro Wierzbno 189, 401, 402)
 2. Postępu 02 (kierunek PKP Służewiec  189, 401, 402)

Można dojechać do linii metra M1 - najbliższe stacje Wierzbno i Służew:

 1. do stacji metra Służew autobusami: 189. 401, 402 
 2. do stacji metra Wierzbno: tramwajami 17, 31

Najbliższy postój taksówek jest zlokalizowany przy Galerii Mokotów ( Rondo Unii Europejskiej)

UWAGA: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Przed wyruszeniem z domu zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie http://www.wtp.waw.pl

Istnieje parking dla interesantów DBFO-Mokotów m.st. Warszawy zlokalizowany na tyłach budynku - wjazd od ulicy Postępu 13. 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejścia do budynku: jedno wejście od strony ul. Marynarskiej drugie od parkingu od strony ul. Postępu.

Wejście dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Marynarskiej wyposażone w pochylnię. Drzwi wejściowe rozsuwane o szerokości powyżej 90 cm. Pokonanie poziomów możliwe jest schodami lub windą dostępna przy recepcji.

W budynku znajdują się dwie windy osobowe. Komunikację między piętrami umożliwiają dwie klatki schodowe i dwie windy.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez oznaczoną drogę ewakuacyjną, klatką schodową.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

1. Raport o stanie zapewnienia dostępności z dnia 31.03.2021


Wprowadził Kula Konrad (DBFO Mokotów) 2020-09-17
Aktualizujący Kula Konrad (DBFO Mokotów) 2021-03-31
Zatwierdzający Prądzyński Sławomir (DBFO Mokotów) 2021-03-31
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-31
Wersja standardowa