Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Biuro działa na podstawie :
1.     Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  18 grudnia 2003 roku  w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz z 2005 r. Nr 268, poz. 8761, z 2008 r. Nr 62 poz. 2253, Nr166, poz 5901, z 2009 r. Nr 104, poz. 2972 i z 2013 r. Nr 15 poz. 4614).
2.     Statutu
3.     Regulaminu organizacyjnegoStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa