Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Mokotów > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status Prawny

Status Prawny

  Drukuj
 

Tekst ujednolicony

 

uchwały nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 8, poz. 343), uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą:

 1. nr  LXII/1799/2005  Rady  Miasta  Stołecznego  Warszawy  z  dnia  24  listopada  2005  r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 268, poz. 8761)
 2. nr  XXV/811/2008   Rady  Miasta   Stołecznego   Warszawy   z  dnia  28  lutego  2008  r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 62, poz. 2253)
 3. nr  XXXIX/1173/2008  Rady  Miasta  Stołecznego  Warszawy  z dnia 28  sierpnia  2008  r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 166, poz. 5901)
 4. nr  LVI/1692/2009   Rady   Miasta   Stołecznego   Warszawy   z  dnia  28  maja   2009   r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 104, poz. 2972)
 5. nr LII/1526/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. Nr 15 poz 4614) 

 

 

Uchwała Nr XXIIII416/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 9, w związku z art. Sc pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998  r.  o  finansach  publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr  15, poz. 148 ze zm.)- Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa, tworzy się z dniem l kwietnia 2004 roku:

 1. jednostkę budżetową miasta stołecznego Warszawy  pod  nazwą  "Miejskie  Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy" z siedzibą w Warszawie dla obsługi finansowo­ księgowej szkół i placówek, których wykaz stanowi załącznik nr  l do uchwały i nadaje mu się statut w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały,
 2. jednostkę  budżetową  miasta  stołecznego  Warszawy  pod    nazwą "Dzielnicowe Biuro
 3. Finansów Oświaty - Bemowo m.st. Warszawy" z siedzibą w Warszawie dla obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, nie objętych obsługą Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy i nadaje mu się statut w brzmieniu zał. nr 3 do uchwały,
 4. jednostkę  budżetową miasta stołecznego Warszawy pod nazwą "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka m.st. Warszawy" z siedzibą w Warszawie dla obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, nie objętych obsługą Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy i nadaje mu się statut w brzmieniu zał. m 4 do uchwały,
 5. jednostkę budżetową miasta stołecznego Warszawy pod  nazwą  "Dzielnicowe  Biuro Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy" z siedzibą w Warszawie dla obsługi finansowo-księgowej   szkół i  placówek oświatowych  funkcjonujących  na  obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nie objętych  obsługą Miejskiego  Biura  Finansów Oświaty m.st. Warszawy i nadaje mu się statut w brzmieniu zał. m 5 do uchwały,
 6. jednostkę budżetową miasta stołecznego Warszawy pod  nazwą  "Dzielnicowe  Biuro Finansów Oświaty - Wawer m.st. Warszawy" z siedzibą w Warszawie dla obsługi finansowo-księgowej   szkół i placówek oświatowych  funkcjonujących  na  obszarze Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, nie objętych  obsługą Miejskiego  Biura  Finansów Oświaty m.st. Warszawy i nadaje mu się statut w brzmieniu zał. m 6 do uchwały,
 7. jednostkę budżetową miasta stołecznego Warszawy  pod  nazwą  "Dzielnicowe  Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy" z siedzibą w Warszawie dla obsługi finansowo-księgowej   szkół i placówek oświatowych  funkcjonujących  na  obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, nie objętych obsługą Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy i nadaje mu się statut w brzmieniu zał. m 7 do uchwały,
 8. jednostkę budżetową miasta stołecznego Warszawy pod  nazwą  "Dzielnicowe  Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy" z siedzibą w Warszawie dla obsługi finansowo-księgowej   szkół i  placówek oświatowych  funkcjonujących  na  obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nie objętych  obsługą  Miejskiego  Biura  Finansów Oświaty m.st. Warszawy i nadaje mu się statut w brzmieniu zał. m 8 do uchwały

§ 2

Jednostki, o których mowa w § 1, wyposaża się w niezbędne do wykonania zadań składniki mienia m.st. Warszawy.

§ 3

2.   

 1. Zespołowi  Ekonomiczno-Administracyjnemu  Szkół  Warszawa-Mokotów   z  siedzibą w Warszawie, ul. Narbutla 14, nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty­ Mokotów m.st. Warszawy" oraz statut w brzmieniu zał. m 9 do uchwały.
 2. Zespołowi  Ekonomiczno-Administracyjnemu   Szkół  w  Dzielnicy  Ochota  z  siedzibąw m.st. Warszawie, nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy" oraz statut w brzmieniu zał. nr lO do uchwały.
 3. Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu  Szkół Warszawa Praga Południe z siedzibą w Warszawie  ul. Paryska  25, nadaje  się nazwę  "Dzielnicowe  Biuro Finansów  Oświaty­Praga Południe m.st. Warszawy" oraz statut w brzmieniu zał. m I l do uchwały.
 4. Zespołowi  Ekonomiczno-Administracyjnemu  Szkół w Dzielnicy Praga Północ nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy" oraz statut w brzmieniu zał. m 12 do uchwały.
 5. Zespołowi Obsługi placówek Edukacyjno-Kulturalnych utworzonemu przez Gminę Warszawa-Rembertów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiatracznej l l, nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Rembertów m.st. Warszawy" oraz statut w brzmieniu zał. m 13 do uchwały.
 6. Administracji Placówek  Oświatowych  utworzonej  przez  Dzielnicę  Warszawa­ Śródmieście z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 43, nadaje  się  nazwę  "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście m.st. Warszawy" oraz statut w brzmieniu  zał. nr 14 do uchwały. Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół utworzonemu przez Gminę Warszawa-Targówek z siedzibą z Warszawie, nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Targówek m.st. Warszawy'' oraz statut w brzmieniu zał. nr 15 do uchwały.
 7. Zespołowi  Ekonomiczno-Administracyjnemu  Szkół  utworzonemu  przez  Gminę Warszawa Ursus z siedzibą w Warszawie-Ursusie przy ul. Plac Czerwca 1976 r., nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Ursus m.st. Warszawy" oraz statut w brzmieniu zał. nr 16 do uchwały.
 8. Zespołowi   Obsługi   Placówek   Oświatowych   utworzonemu   przez   Gminę   Warszawa­Ursynów z siedzibą w Warszawie-Ursynów, nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy'' oraz statut w brzmieniu zał. nr 17 do uchwały.
 9. Miejskiemu Zespołowi Oświaty utworzonemu przez Gminę Wesoła, nadaje się nazwę "Dzielnicowe        Biuro  Finansów   Oświaty  - Wesoła   m.st.   Warszawy"   oraz   statut w brzmieniu zał. nr 18 do uchwały.
 10. Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych utworzonemu przez Dzielnicę Warszawa­ Wola z siedzibą w Warszawie ul. Rogalińska 2, nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy" oraz statut w brzmieniu zał. nr 19 do uchwały.
 11. Zespołowi Obsługi Finansowej Szkół  Warszawa  Żoliborz  z  siedzibą w  Warszawie, ul. Felińskiego, nadaje się nazwę "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy'' oraz statut w brzmieniu zał. nr 20 do uchwały.

§ 4

Tracimoc:

 1. uchwała nr 810/LXVI/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Warszawa-Mokotów,
 2. załącznik  do uchwały  nr 257 Rady  Dzielnicy  Ochota w Warszawie  z dnia  13 maja 1992 r. w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej i budżetowej p.n. Urząd Dzielnicy Ochota Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  Szkół Warszawa,
 3. statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Warszawa Praga Południe, działającego na podstawie Zarządzenia Nr 25 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 20 marca 1991 r. znak: O.W.VII-0138/25/91,
 4. uchwała nr 198/XXII/95 Rady Gminy Warszawa-Centrum  z dnia 7 września  1995 r. w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej i budżetowej p.n. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  Szkół Dzielnicy Praga Północ,
 5. załącznik do uchwały nr 204/XIV/95 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 28 grudnia        1995   r.   w   sprawie utworzenia    samodzielnej   jednostki    organizacyjnej i budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Placówek Edukacyjno-Kulturalnych" oraz Uchwała nr 295/XXII/96 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 29 października  1996 roku w sprawie  zmiany  statutu  Zespołu  Obsługi  Placówek  Edukacyjno-Kulturalnych Gminy  Warszawa-Rembertów,
 6. uchwała nr 811/LXVI/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum  z dnia  12 lipca 2001 r. w sprawie zmiany nazwy Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania jej nowego  statutu,
 7. załącznik do   uchwały   nr   VI/48/94   Rady   Gminy   Warszawa-Targówek z dnia 24.11.1994 r. w sprawie    utworzenia     samodzielnej    jednostki     organizacyjnej i budżetowej p.n. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Warszawa­ Targówek,
 8. uchwała nr  10/XLVI/2002 Rady  Gminy Warszawa Ursus z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół,
 9. załącznik do uchwały nr 101 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 30 maja  1995 r. w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej i budżetowej p.n. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Warszawa-Ursynów,
 10. załącznik  do  uchwały  nr  I/1/94/C  Rady  Dzielnicy  Gminy  Warszawa-Wola  z  dnia 18 stycznia  1994 r. w sprawie powołania  "Zakładu Obsługi Placówek  Oświatowych Warszawa- Wola"
 11. statut Zespołu Obsługi Finansowej Szkół Warszawa-Żoliborz, działającego  na podstawie Zarządzenia nr 36 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 20 marca 1991 roku znak: O.W.VII-0138/36/91.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 6

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

 

 Wojciech Kozak 

 
 
Wprowadził Kula Konrad (DBFO Mokotów) 17-06-2011
Aktualizujący Kula Konrad (DBFO Mokotów) 22-10-2013
Zatwierdzający Andrzej Gorczyński 22-10-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-10-2013
Liczba odwiedzin: 2722