Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Mokotów > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Do zadań Biura w szczególności należy:

 1. opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 3. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 4. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 5.  prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 6. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
 7. obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów wydzielonych,
 8. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 9. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 11. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

 

Do zadań Biura należą ponadto:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
 2. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,
 3. prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
 4. prowadzenie kasy,
 5. zapewnienie obsługi prawnej, szkółk i placówek oświatowych , w tym wz akresie zastepstwa procesowego przed sądami, 
 6. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 7. przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oswiatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,
 8. ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym rejestrze Umów stosowanym w m.s.t Warszawa,
 9. obsługa finansowo-księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów,których obsługa nie moze zostac powierzona Biuru,
 10. koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi placówkami oświatowymi,
 11. prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urżedu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych szkół i placówek oświatowych

 
 
Wprowadził Kula Konrad (DBFO Mokotów) 17-06-2011
Aktualizujący Kula Konrad (DBFO Mokotów) 22-10-2013
Zatwierdzający Andrzej Gorczyński 22-10-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-10-2013
Liczba odwiedzin: 2968